Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”

Powołany w 2017 roku Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” prowadzi aktywne działania o charakterze społeczno-kulturalnym, których celem jest wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej Polaków.

W ramach statutowej działalności Instytut angażuje się w budowę nowoczesnych obiektów, umożliwiających – dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii – powszechny dostęp do dóbr kultury polskiej. Dodatkowo Instytut zajmuje się gromadzeniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych oraz materiałów archiwalnych i informacyjnych.

Instytut wspiera również inicjatywy radiowe, telewizyjne i multimedialne ukazujące kultywowanie na przestrzeni wieków wartości chrześcijańskich i patriotycznych w Polsce.

Istotnym obszarem działalności Instytutu są prace mające na celu upowszechnienie i upamiętnienie postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej.

Zespół badawczy Instytutu, złożony z historyków, dziennikarzy, socjologów i psychologów pozyskuje relacje osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia, które miały miejsce podczas okupacji niemieckiej, weryfikuje te dane oraz je digitalizuje i archiwizuje celem późniejszego upowszechniania. Równolegle gromadzone są dane z innych źródeł: publikacji książkowych, materiałów dostępnych w Internecie oraz archiwach.

Ważnym aspektem prac badawczych są działania w terenie. Rejestrowane przez zespół wywiady wideo i audio stanowią świadectwa niezwykłych spotkań z ludźmi, którzy bardzo często po raz pierwszy mają okazję opowiedzieć o wydarzeniach minionych lat. W miejscach, gdzie w czasie wojny pomagano Żydom, przeprowadzane są kwerendy, które obejmują miedzy innymi poszukiwanie informacji w księgach parafialnych i wśród najstarszych mieszkańców wsi. Pozwala to rozszerzyć bibliografię i potwierdzić, czy dana osoba poniosła śmierć niosąc pomoc obywatelom pochodzenia żydowskiego w czasie okupacji hitlerowskiej. Wynikiem szeroko zakrojonych prac zespołu jest 1323 godzin nagranych wywiadów wideo oraz 1003 godziny zarejestrowanych rozmów w formie audio, częściowo wyemitowanych odpowiednio w telewizji i radiu.

 

Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Informacyjne

Zebrane przez Instytut historie osób, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej można poznać dzięki serwisowi internetowemu projektu „Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Informacyjne”. Odwiedzający stronę mogą nie tylko przeczytać świadectwa o bohaterskich Polakach, ale także podsłuchać nagrań opowieści naocznych świadków tamtych wydarzeń oraz obejrzeć relacje zarejestrowane techniką wideo.

Przykładowe wpisy ze strony „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ - Międzynarodowe Centrum Informacyjne"

Więcej informacji

Więcej nagrań można znaleźć na stronie internetowej projektu „Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Informacyjne”

Publikacje

  • „BOHATEROWIE CODZIENNOŚCI”

    „BOHATEROWIE CODZIENNOŚCI”

    Zgromadzone przez zespół naukowy Instytutu dane posłużyły także do stworzenia kalendarza, w którym zaprezentowano sylwetki kilkudziesięciu spośród czterdziestu tysięcy Polaków, którzy podczas II wojny światowej nieśli pomoc Żydom.

    Dowiedz się więcej o kalendarzu

hover imagehover imagehover image