Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

INSTYTUT „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Fundacja Lux Veritatis już od ponad 20 lat prowadzi badania historyczne dotyczące postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Z pierwszym apelem o zgłaszanie przypadków pomocy niesionej Żydom przez Polaków wystąpił w 1998 roku dyrektor Radia Maryja: ojciec doktor Tadeusz Rydzyk CssR. W kolejnych latach prośby o przekazywanie informacji na ten temat były ponawiane. W efekcie do końca 2017 roku przyjęto ponad 10 000 zgłoszeń drogą telefoniczną, listową i mailową. Zostały w nich opisane historie dotyczące blisko 40 000 osób – zarówno ratujących, jak i ratowanych.

Imponujący odzew na apele w Radiu Maryja oraz potrzeba intensyfikacji wysiłków zmierzających do kompleksowego zebrania i skatalogowania nieznanych dotychczas relacji z okresu II wojny światowej skłoniła Fundację do powołania w 2017 roku Instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. świętego Jana Pawła II.

Zespół badawczy Instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. świętego Jana Pawła II złożony z historyków, dziennikarzy, socjologów i psychologów prowadzi prace polegające na:

Równolegle badacze Instytutu gromadzą dane z innych dostępnych źródeł: publikacji książkowych, materiałów internetowych oraz archiwów. Ekipa poszukiwawczo-badawcza przeprowadza kwerendy w terenie dotyczące osób zamordowanych za pomoc Żydom. Wynikiem prac zespołu jest około 400 nagranych wywiadów wideo oraz 8 000 rozmów w formie audio, częściowo wyemitowanych odpowiednio w telewizji i radiu.

„PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ – MIĘDZYNARODOWE CENTRUM INFORMACYJNE”

Zebrane przez Instytut historie osób, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej można poznać dzięki serwisowi internetowemu projektu „Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Informacyjne”. Odwiedzający stronę mogą nie tylko przeczytać świadectwa o bohaterskich Polakach, ale także podsłuchać nagrań opowieści naocznych świadków tamtych wydarzeń oraz obejrzeć relacje zarejestrowane techniką wideo.

Przykładowe wpisy ze strony „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ - Międzynarodowe Centrum Informacyjne"

Link do większej liczby nagrań

Więcej nagrań można znaleźć na stronie internetowej projektu „Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Informacyjne”

KAPLICA PAMIĘCI

Dzięki przeprowadzonym pracom badawczym możliwe stało się ponadto stworzenie Kaplicy Pamięci, mieszczącej się w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Na ścianach Kaplicy zostały wyryte nazwiska 1174 osób, które straciły życie pomagając ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej.

Publikacje Fundacji Lux Veritatis

 • „BOHATEROWIE CODZIENNOŚCI”

  „BOHATEROWIE CODZIENNOŚCI”

  Zgromadzone przez zespół naukowy Instytutu dane posłużyły także do stworzenia kalendarza, w którym zaprezentowano sylwetki kilkudziesięciu spośród czterdziestu tysięcy Polaków, którzy podczas II wojny światowej nieśli pomoc Żydom.

  Dowiedz się więcej o kalendarzu

 • „GODNI SYNOWIE NASZEJ OJCZYZNY”

  Na podstawie materiałów historycznych powstała również publikacja książkowa „Godni synowie naszej Ojczyzny”, zawierająca świadectwa Polaków, którzy odpowiedzieli na apel Radia Maryja dotyczący zgłaszania przypadków ratowania Żydów w czasie II wojny światowej przez naszych rodaków.

  Dowiedz się więcej o książce

PARK PAMIĘCI NARODOWEJ

Zebrane przez Fundację materiały dotyczące postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej zostaną również wykorzystane w powstającym Parku Pamięci Narodowej w Toruniu, gdzie upamiętnionych ma zostać kilkanaście tysięcy bohaterskich Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

Więcej informacji o Parku Pamięci

Wizualizacje Parku Pamięci

MUZEUM PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Fundacja Lux Veritatis wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem Muzeum Pamięć i Tożsamość ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu (w budowie), które będzie depozytariuszem pamięci o ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski. Przedstawi dzieje naszego kraju, przywołując głos świętego Jana Pawła II i sposób, w jaki Papież świadczył o takich wartościach jak ojczyzna, naród czy patriotyzm.

Aktualnie trwają intensywne prace budowlane, których końcowym efektem będzie powstanie siedziby głównej Muzeum.

Więcej informacji o Muzeum

WIZUALIZACJE MUZEUM PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ IM. ŚW. JANA PAWŁA II

hover imagehover imagehover image