Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

PARK PAMIĘCI

Park Pamięci Narodowej jest miejscem hołdu oddanego wszystkim Polakom, którzy w chwili najwyższej próby człowieczeństwa, zachowali się jak trzeba. Stanowi przestrzeń otwartą dla każdego, niezależnie od narodowości, wyznania, poglądów i języka.

Praca Instytutu wykorzystana przy organizacji Parku

W Parku Pamięci Narodowej, na stu trzymetrowych postumentach ustawionych w wyłożonej granitem alei, tworzącej kontur Polski, wypisanych jest 16 tysięcy nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. W oddzielnej przestrzeni, również na konturze Polski, umieszczonych jest szesnaście postumentów upamiętniających 2345 sióstr zakonnych, które niosły ratunek żydowskim braciom. Świadectw tych heroicznych czynów jest około 40 tysięcy.

Wizualizacje Parku

Przeznaczenie parku

Park Pamięci Narodowej jest bliski człowiekowi, bo zrodzony z miłości do niego i pamięci o nim. Jako naród i wspólnota mamy powinność zarówno względem naszych przodków, którzy walczyli o Ojczyznę, budowali i tworzyli naszą przyszłość, jak i względem przyszłych pokoleń, które tożsamość i siłę czerpią z naszej przeszłości. Park Pamięci Narodowej to prawdziwa lekcja historii, ale też miejsce zadumy, refleksji i modlitwy.

Radio Maryja, które od lat tworzy przestrzeń do wymiany myśli, dyskusji, odkrywania prawdy historycznej i prawdy o człowieku, w 1998 roku zaapelowało o przekazywanie świadectw dotyczących czasów niemieckiej okupacji, co zaowocowało ujawnieniem ogromnej skali pomocy niesionej przez Polaków, skazanym na zagładę Żydom. Odzew był tak ogromny, że nie mógł pozostać niezauważony.

Ważnym obiektem w Parku jest pawilon o symbolicznej nazwie „Polska krwią uświęcona”. Tu odnajdziemy spis tysięcy miejscowości, w których podczas II wojny światowej Polacy byli prześladowani, aresztowani, torturowani i zabijani przez hitlerowskiego okupanta. Tu również możemy oddać hołd polskim patriotom, jeńcom wojennym, żołnierzom i oficerom Wojska Polskiego, bestialsko zamordowanym przez NKWD w 1940 roku w ludobójczej zbrodni katyńskiej, a także Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, Małżonce Prezydenta RP Marii Kaczyńskiej i wszystkim, którzy zginęli w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., udając się do grobów katyńskich, by uczcić pamięć o ofiarach masowych egzekucji w Charkowie, Katyniu, Miednoje, Bykowni i Kuropatach, dokonanych na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego w 1940 roku.

Park ma labirynt alejek, zachęcających zarówno do spaceru w wolnej przestrzeni, jak i do podróży w głąb siebie. W części relaksacyjnej dwie tężnie solankowe pozwolą głęboko odetchnąć leczniczą solankową mgiełką. Każdy znajdzie tu cząstkę historii swoich przodków i miejsce dla siebie.

Bohaterowie codzienności - pamięć i upowszechnianie

Informacje o działaniach bohaterskich Polaków w czasie II wojny światowej zostały udostępnione na KONCIE NA TWITTERZE. Dzięki temu, iż jest ono prowadzone także w języku angielskim informacje na nim zawarte mogą dotrzeć również do odbiorców zagranicznych.

Fundacja Lux Veritatis

hover imagehover imagehover image